Khuyên tai - piercing

Bộ lọc
Giá sản phẩm:
Xóa hết
 14K Piercing PC010 14K Piercing PC010
890,000₫
ship now piercing

14K Piercing PC010

890,000₫

-5%
 14K Round cubic piercing 14K Round cubic piercing
855,000₫ 900,000₫
ship now piercing

14K Round cubic piercing

855,000₫ 900,000₫

-5%
 14K Natural diamonds piercing 14K Natural diamonds piercing
2,090,000₫ 2,200,000₫
ship now piercing

14K Natural diamonds piercing

2,090,000₫ 2,200,000₫

-5%
 14k Rainbow piercing 14k Rainbow piercing
950,000₫ 1,000,000₫
piercing

14k Rainbow piercing

950,000₫ 1,000,000₫

-5%
 14K Color Cubic piercing 14K Color Cubic piercing
427,500₫ 450,000₫
piercing

14K Color Cubic piercing

427,500₫ 450,000₫

-5%
 14K Gold Ball piercing 14K Gold Ball piercing
332,500₫ 350,000₫
ship now piercing

14K Gold Ball piercing

332,500₫ 350,000₫

-5%
 14K Hugging piercing 14K Hugging piercing
1,140,000₫ 1,200,000₫
ship now piercing

14K Hugging piercing

1,140,000₫ 1,200,000₫

-5%
 14K ER028 14K ER028
1,805,000₫ 1,900,000₫
ship now

14K ER028

1,805,000₫ 1,900,000₫

-5%
 14K ER027 14K ER027
1,425,000₫ 1,500,000₫

14K ER027

1,425,000₫ 1,500,000₫

 14K 2 ways piercing 14K 2 ways piercing
1,050,000₫
ship now piercing

14K 2 ways piercing

1,050,000₫

-5%
 14K Gem Stud Earrings ER020 14K Gem Stud Earrings ER020
1,710,000₫ 1,800,000₫
ship now

14K Gem Stud Earrings ER020

1,710,000₫ 1,800,000₫

-5%
 14K ER017 14K ER017
1,805,000₫ 1,900,000₫
ship now Best seller

14K ER017

1,805,000₫ 1,900,000₫

Pre-order
 14K Ribbon Earrings ER047 14K Ribbon Earrings ER047
1,330,000₫
-5%
 14K ER034 14K ER034
1,520,000₫ 1,600,000₫
ship now

14K ER034

1,520,000₫ 1,600,000₫

-5%
 14K Color butterfly piercing 14K Color butterfly piercing
1,045,000₫ 1,100,000₫
piercing

14K Color butterfly piercing

1,045,000₫ 1,100,000₫

-5%
 14K Huggie hoop 14K Huggie hoop
741,000₫ 780,000₫

14K Huggie hoop

741,000₫ 780,000₫

-5%
 14K One touch Basic Hoop (chiếc) 14K One touch Basic Hoop (chiếc)
665,000₫ 700,000₫
Pre-order
 14K ER031 14K ER031
2,090,000₫

14K ER031

2,090,000₫

-5%
 14K Triple heart piercing 14K Triple heart piercing
902,500₫ 950,000₫
ship now piercing

14K Triple heart piercing

902,500₫ 950,000₫

Pre-order
 14K ER015 14K ER015
2,090,000₫

14K ER015

2,090,000₫

-16%
 14K Tiamo Earrings 14K Tiamo Earrings
1,600,000₫ 1,900,000₫
ship now Best seller

14K Tiamo Earrings

1,600,000₫ 1,900,000₫

-5%
 14K ER016 14K ER016
902,500₫ 950,000₫
ship now

14K ER016

902,500₫ 950,000₫

 14K Natural diamond piercing 14K Natural diamond piercing
1,500,000₫
ship now piercing

14K Natural diamond piercing

1,500,000₫

 14K Black square piercing 14K Black square piercing
1,100,000₫
ship now piercing

14K Black square piercing

1,100,000₫