Piercing

Bộ lọc
Giá sản phẩm:
Xóa hết
-5%
 14k Navillera Dou-piercing 14k Navillera Dou-piercing
1,425,000₫ 1,500,000₫
ship now piercing

14k Navillera Dou-piercing

1,425,000₫ 1,500,000₫

-5%
 14K Lucky violet clover piercing 14K Lucky violet clover piercing
1,140,000₫ 1,200,000₫
ship now

14K Lucky violet clover piercing

1,140,000₫ 1,200,000₫

 14K Color gemstone piercing 14K Color gemstone piercing
800,000₫
piercing

14K Color gemstone piercing

800,000₫

-5%
 14K Earcuff 14K Earcuff
1,330,000₫ 1,400,000₫
ship now

14K Earcuff

1,330,000₫ 1,400,000₫

-5%
 14K Color butterfly piercing 14K Color butterfly piercing
1,045,000₫ 1,100,000₫
piercing

14K Color butterfly piercing

1,045,000₫ 1,100,000₫

-5%
 14K Huggie hoop 14K Huggie hoop
741,000₫ 780,000₫

14K Huggie hoop

741,000₫ 780,000₫

-5%
 14k Color cubic heart piercing 14k Color cubic heart piercing
665,000₫ 700,000₫
piercing

14k Color cubic heart piercing

665,000₫ 700,000₫

-5%
 14K Rectangle cubic Duo-piercing 14K Rectangle cubic Duo-piercing
1,235,000₫ 1,300,000₫
piercing

14K Rectangle cubic Duo-piercing

1,235,000₫ 1,300,000₫

-5%
 14K Smile face piercing (4 colors) 14K Smile face piercing (4 colors)
902,500₫ 950,000₫
piercing

14K Smile face piercing (4 colors)

902,500₫ 950,000₫

-5%
 14K Epoch Duo-piercing 14K Epoch Duo-piercing
1,425,000₫ 1,500,000₫
ship now piercing

14K Epoch Duo-piercing

1,425,000₫ 1,500,000₫

-5%
 14K Ocean blue piercing 14K Ocean blue piercing
902,500₫ 950,000₫
ship now piercing

14K Ocean blue piercing

902,500₫ 950,000₫

-5%
 14k Rainbow piercing 14k Rainbow piercing
950,000₫ 1,000,000₫
piercing

14k Rainbow piercing

950,000₫ 1,000,000₫

-5%
 14K White crown piercing 14K White crown piercing
950,000₫ 1,000,000₫
ship now piercing

14K White crown piercing

950,000₫ 1,000,000₫

-5%
 14K Pink slime piercing 14K Pink slime piercing
902,500₫ 950,000₫
ship now piercing

14K Pink slime piercing

902,500₫ 950,000₫

-5%
 14K Cabochon flower piercing 14K Cabochon flower piercing
902,500₫ 950,000₫
ship now piercing

14K Cabochon flower piercing

902,500₫ 950,000₫

-5%
 14K Freshwater pearl piercing 14K Freshwater pearl piercing
950,000₫ 1,000,000₫
piercing

14K Freshwater pearl piercing

950,000₫ 1,000,000₫

-5%
 14K Shining star piercing 14K Shining star piercing
950,000₫ 1,000,000₫
piercing

14K Shining star piercing

950,000₫ 1,000,000₫

-5%
 14K Blue Opal piercing 14K Blue Opal piercing
1,140,000₫ 1,200,000₫
ship now piercing

14K Blue Opal piercing

1,140,000₫ 1,200,000₫

-5%
 14K Color Cubic piercing 14K Color Cubic piercing
427,500₫ 450,000₫
piercing

14K Color Cubic piercing

427,500₫ 450,000₫

-5%
 14K Simple pearl piercing 14K Simple pearl piercing
332,500₫ 350,000₫
piercing

14K Simple pearl piercing

332,500₫ 350,000₫

-5%
 14K Color Heart piercing 14K Color Heart piercing
902,500₫ 950,000₫
piercing

14K Color Heart piercing

902,500₫ 950,000₫

-5%
 14K Swarovski pearls piercing 14K Swarovski pearls piercing
1,045,000₫ 1,100,000₫
piercing

14K Swarovski pearls piercing

1,045,000₫ 1,100,000₫

-5%
 14K Daisy piercing 14K Daisy piercing
1,045,000₫ 1,100,000₫
piercing

14K Daisy piercing

1,045,000₫ 1,100,000₫

-5%
 14K Gold Ball piercing 14K Gold Ball piercing
332,500₫ 350,000₫
ship now piercing

14K Gold Ball piercing

332,500₫ 350,000₫