Nhẫn

Bộ lọc
Giá sản phẩm:
Xóa hết
-5%
 14K Basic Daily Ring 14K Basic Daily Ring
1,330,000₫ 1,400,000₫

14K Basic Daily Ring

1,330,000₫ 1,400,000₫

-5%
 14K/18K R021 14K/18K R021
2,375,000₫ 2,500,000₫

14K/18K R021

2,375,000₫ 2,500,000₫

-5%
 14K R009 14K R009
2,660,000₫ 2,800,000₫

14K R009

2,660,000₫ 2,800,000₫

-5%
 14K R017 14K R017
2,565,000₫ 2,700,000₫

14K R017

2,565,000₫ 2,700,000₫

-5%
 14K/18K R019 14K/18K R019
3,515,000₫ 3,700,000₫

14K/18K R019

3,515,000₫ 3,700,000₫

-5%
 14K/18K R020 14K/18K R020
2,565,000₫ 2,700,000₫

14K/18K R020

2,565,000₫ 2,700,000₫

-5%
 14K Natural Diamonds 14K Natural Diamonds
3,135,000₫ 3,300,000₫
Diamond

14K Natural Diamonds

3,135,000₫ 3,300,000₫

-5%
 14K R014 14K R014
2,375,000₫ 2,500,000₫

14K R014

2,375,000₫ 2,500,000₫

-13%
 14K Dancing Heart Ring 14K Dancing Heart Ring
2,600,000₫ 3,000,000₫

14K Dancing Heart Ring

2,600,000₫ 3,000,000₫

-5%
 14K DR004 14K DR004
3,610,000₫ 3,800,000₫
Diamond

14K DR004

3,610,000₫ 3,800,000₫

-5%
 14K/18K R015 Daily Ring 14K/18K R015 Daily Ring
2,090,000₫ 2,200,000₫

14K/18K R015 Daily Ring

2,090,000₫ 2,200,000₫

-5%
 Fresh water Pearl - 14K R016 Fresh water Pearl - 14K R016
570,000₫ 600,000₫
ship now

Fresh water Pearl - 14K R016

570,000₫ 600,000₫

-5%
 14K Nhẫn Thánh Giá Unisex 14K Nhẫn Thánh Giá Unisex
3,325,000₫ 3,500,000₫

14K Nhẫn Thánh Giá Unisex

3,325,000₫ 3,500,000₫

-5%
 14K Nhẫn Thánh Giá 14K Nhẫn Thánh Giá
2,660,000₫ 2,800,000₫

14K Nhẫn Thánh Giá

2,660,000₫ 2,800,000₫

 14K R007 14K R007
3,600,000₫

14K R007

3,600,000₫

-5%
 14K Tiny Sparkle Ring 14K Tiny Sparkle Ring
2,280,000₫ 2,400,000₫

14K Tiny Sparkle Ring

2,280,000₫ 2,400,000₫

-20%
 [LAST PIECE] 14K R006 [LAST PIECE] 14K R006
1,200,000₫ 1,500,000₫
ship now

[LAST PIECE] 14K R006

1,200,000₫ 1,500,000₫

-16%
 [LAST PIECE] 14K DR003 Royal Blue Diamond [LAST PIECE] 14K DR003 Royal Blue Diamond
2,100,000₫ 2,500,000₫
Diamond

[LAST PIECE] 14K DR003 Royal Blue Diamond

2,100,000₫ 2,500,000₫

-5%
 14K DR002 - Natural Diamond ring 14K DR002 - Natural Diamond ring
2,470,000₫ 2,600,000₫
Diamond

14K DR002 - Natural Diamond ring

2,470,000₫ 2,600,000₫

-5%
 14K DR001 - Natural Diamond ring 14K DR001 - Natural Diamond ring
3,040,000₫ 3,200,000₫
Diamond

14K DR001 - Natural Diamond ring

3,040,000₫ 3,200,000₫